Snabbhet och säkerhet är grunden för all rationell godshantering. Det är också tanken bakom Dockabs dockningssystem, vars sammansättning och uppbyggnad minimerar energiförluster, förhindrar dramatiska temperaturskiftningar och skapar en god arbetsmiljö. Dockningssystemet kan anpassas till samtliga förekommande portfabrikat, varför hela dockningsprocessen kan samköras från ett och samma manöverskåp.
Dockningssystemet består av lastbrygga, lastkaj, lasthus, vädertätning, port och styrutrustning.
Lasthuset spar dyrbart utrymme vid projektering av nya byggnader och ökar den effektiva ytan i befintliga lokaler genom att lastning och lossning flyttas utanför portarna. Lasthuset är stommen i dockningssystemet.