Bil d1. Carbo med svart matta, bågar. RFR karm Bild 2. Carbo med Röd siktfältsindelad matta.
Bild 3. Carbo i storköksmiljö. Bild 4. Carbo i storköksmiljö.
Bild 5. Carbo till ett virkeslager. Bild 6. Carbo med 360 graders öppning.
Bild 7. Carbo i ett renrum. Bild 8. Carbo i lagermiljö.
Bild 9. Carbo i butiksmiljö. Bild 10. Carbo i butiksmiljö