Snabbrullporten... separerar effektiv två olika miljöer, men medger samtidigt en kontaktfri passage mellan dem. Hindrar effektivt drag och kallras. Används i frekventa inlastningsöppningar men även mot kundsida i ex. stormarknader. Läs vidare om inomhus rullportar, utomhus rullportar, frysrums portar eller special rullportar som t.ex. passagekontrollerade snabbportar.

INOMHUS

UTOMHUS

FRYSRUM

SPECIAL PASSAGEKONTROLL